เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
01 - 10 Nov 2019 10 TURKEY ตุรกี EMIRATES 29,999 31 Available
15 - 24 Nov 2019 10 TURKEY ตุรกี EMIRATES 29,999 3 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
TURKEY ตุรกี
Program Detail
Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 29,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 29,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 29,999
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 14,999
พักเดี่ยว 9,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 20,000
ที่ว่าง
31
Period
01 - 10 Nov 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email