เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
27 Mar - 05 Apr 2020 10D7N VCSwitzerland 10D THAI AIRWAYS 122,900 25 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCSwitzerland 10D
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 10

ประเทศไทย

วันที่ 2

สนามบินสุวรรณภูมิ-ซูริค-สไตน์อัมไรน์-น้ำตกไรน์-อัพเพนเซล-เซนต์ มอริทช์ 

วันที่ 3

เซนต์ มอริทช์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่

วันที่ 4

ลูกาโน่ - เบลลินโซน่า - อันเดอร์แมท - กลาเซียเอ็กซ์เพลส - เซอร์แมท

วันที่ 5

มองเทรอ - ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - มองเทรอ - เวเวย์ - โลซานน์

วันที่ 6

โลซานน์-หมู่บ้านอีวัวร์-เบิร์น-เจนีวา-อินเทอร์ลาเก้น

วันที่ 7

อินเทอร์ลาเก้น-ทะเลสาบเบลาเซ-ยอดเขาชิลธอร์น-หมู่บ้านเมอเรน-เลาเทอบรุนเน่น

วันที่ 8

อินเทอร์ลาเก้น - หมู่บ้านกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ลูเซิร์น

วันที่ 9

ลูเซิร์น - ซูริค - ประเทศไทย

Flights
THAI AIRWAYS
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 122,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 0
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 115,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 100,900
พักเดี่ยว 19,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
25
Period
27 Mar - 05 Apr 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email