เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
21 - 28 May 2020 8D5N VCPRO03 F-B-D-N (EK) 8D EMIRATES 29,999 1 Available
17 - 24 Jun 2020 8D5N VCPRO03 F-B-D-N (EK) 8D EMIRATES 29,999 0 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ