เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
10 - 16 Jun 2020 7D4N VCPRO01 (EK) Cz Austria Hungary 7D EMIRATES 29,999 0 Waitlist
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ