เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
23 - 31 Jan 2020 9D6N VCEURO12.4 AURORA 9D QATAR 78,888 31 Available
02 - 10 Feb 2020 9D6N VCEURO12.4 AURORA 9D QATAR 78,888 31 Available
08 - 16 Mar 2020 9D6N VCEURO12.4 AURORA 9D QATAR 78,888 31 Available
22 - 30 Mar 2020 9D6N VCEURO12.4 AURORA 9D QATAR 78,888 31 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ