เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
31 Jan - 08 Feb 2020 9D6N VCEURO 9.2 (EK) Italy 9D EMIRATES 52,999 31 Available
21 - 29 Feb 2020 9D6N VCEURO 9.2 (EK) Italy 9D EMIRATES 52,999 31 Available
21 - 29 Feb 2020 9D6N VCEURO 9.2 (EK) Italy 9D EMIRATES 52,999 31 Available
27 Mar - 04 Apr 2020 9D6N VCEURO 9.2 (EK) Italy 9D EMIRATES 52,999 31 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ