เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
22 - 30 Mar 2020 9D6N VCEURO 9.2 (EK) Italy 9D EMIRATES 52,999 31 Available
29 Apr - 07 May 2020 9D6N VCEURO 9.2 (EK) Italy 9D EMIRATES 52,999 31 Available
01 - 09 May 2020 9D6N VCEURO 9.2 (EK) Italy 9D EMIRATES 52,999 31 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ