เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
06 - 14 Feb 2020 9D6N VCEURO 8.1(EK) Switzerland 9D EMIRATES 63,900 31 Available
05 - 13 Mar 2020 9D6N VCEURO 8.1(EK) Switzerland 9D EMIRATES 63,900 31 Available
12 - 20 Mar 2020 9D6N VCEURO 8.1(EK) Switzerland 9D EMIRATES 63,900 31 Available
25 Mar - 02 Apr 2020 9D6N VCEURO 8.1(EK) Switzerland 9D EMIRATES 63,900 31 Available
01 - 09 Apr 2020 9D6N VCEURO 8.1(EK) Switzerland 9D EMIRATES 68,900 31 Available
30 Apr - 08 May 2020 9D6N VCEURO 8.1(EK) Switzerland 9D EMIRATES 68,900 31 Available
06 - 14 May 2020 9D6N VCEURO 8.1(EK) Switzerland 9D EMIRATES 68,900 31 Available
29 May - 06 Jun 2020 9D6N VCEURO 8.1(EK) Switzerland 9D EMIRATES 68,900 31 Available
10 - 18 Jun 2020 9D6N VCEURO 8.1(EK) Switzerland 9D EMIRATES 68,900 31 Available
24 Jul - 01 Aug 2020 9D6N VCEURO 8.1(EK) Switzerland 9D EMIRATES 68,900 31 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ