เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
07 - 14 Feb 2020 8D5N VCEURO 7.1 Russia 8D 5N แสงหนือ EMIRATES 59,999 31 Available
26 Feb - 04 Mar 2020 8D5N VCEURO 7.1 Russia 8D 5N แสงหนือ EMIRATES 59,999 31 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCEURO 7.1 Russia 8D 5N แสงหนือ
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท- ละครสัตว์

วันที่ 3

มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - สแปร์โรว์ ฮิลล์ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่-มูร์มันสค์    

วันที่ 4

มูร์มันสค์ 

วันที่ 5

มูร์มันสค์ 

วันที่ 6

มูร์มันสค์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วันที่ 7

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ -พระราชวังฤดูหนาว

วันที่ 8

ดูไบ  - สนามบินสุวรรณภูมิ

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 59,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 0
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 59,999
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 44,999
พักเดี่ยว 8,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
31
Period
07 - 14 Feb 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email