เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
04 - 12 Mar 2020 9D6N VCEURO 4.5 EK Italy Swiss France 9 D(Jungfrau) EMIRATES 59,999 18 Available
18 - 26 Mar 2020 9D6N VCEURO 4.5 EK Italy Swiss France 9 D(Jungfrau) EMIRATES 59,999 15 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCEURO 4.5 EK Italy Swiss France 9 D(Jungfrau)
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ

วันที่ 2

โรม (อิตาลี)

วันที่ 3

ปิซ่า-เวนิส

วันที่ 4

เกาะเวนิส-มิลาน-ลูกาโน่

วันที่ 5

ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น

วันที่ 6

นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE – ดีจอง

วันที่ 7

ปารีส-แวร์ซายน์

วันที่ 8

ปารีส – กรุงเทพฯ

วันที่ 9

สนามบินสุวรรณภูมิ

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 59,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 0
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 59,999
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 44,999
พักเดี่ยว 12,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
18
Period
04 - 12 Mar 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email