เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
04 - 12 Mar 2020 9D6N VCEURO 4.5 EK Italy Swiss France 9 D(Jungfrau) EMIRATES 59,999 14 Available
18 - 26 Mar 2020 9D6N VCEURO 4.5 EK Italy Swiss France 9 D(Jungfrau) EMIRATES 59,999 15 Available
01 - 09 Apr 2020 9D6N VCEURO 4.5 EK Italy Swiss France 9 D(Jungfrau) EMIRATES 61,999 31 Available
24 Apr - 02 May 2020 9D6N VCEURO 4.5 EK Italy Swiss France 9 D(Jungfrau) EMIRATES 59,999 23 Available
01 - 09 May 2020 9D6N VCEURO 4.5 EK Italy Swiss France 9 D(Jungfrau) EMIRATES 59,999 31 Available
03 - 11 Jul 2020 9D6N VCEURO 4.5 EK Italy Swiss France 9 D(Jungfrau) EMIRATES 61,999 31 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ