เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
28 Jan - 04 Feb 2020 8D5N VCEURO 29 AZERBAIJAN GEORGIA (EK) 8D EMIRATES 45,900 31 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCEURO 29 AZERBAIJAN GEORGIA (EK) 8D
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-บากู-แหลทอับเชรอน-ยูนาร์แด๊ก-บากู

วันที่ 3

บากู-โกบัสตาน-พิพิธภัณฑ์ ROCK ART-บากู

วันที่ 4

บากู-เชมาค่า-เชคี

วันที่ 5

เชคี-ลาโกเดกิ-ซิกนากี-ควาเรลี-ทบิลิซี     

วันที่ 6

ทบิลิซี-มิทสเคต้า-ชมเมือง-เทืออกเขาคอเคซัส-กูดาอูรี-คาซเบกี้-ทบิลิซี        

วันที่ 7

ทบิลิซี-ป้อมนาริคาล่า-ช้อปปิ้ง-ดูไบ-ประเทศไทย

วันที่ 8

ประเทศไทย

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 45,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 0
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 45,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 30,900
พักเดี่ยว 8,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
31
Period
28 Jan - 04 Feb 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email