เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
22 - 27 Jan 2020 6D3N VCEURO 28 GEORGIA (EK) 6D EMIRATES 34,900 31 Available
19 - 24 Feb 2020 6D3N VCEURO 28 GEORGIA (EK) 6D EMIRATES 34,900 31 Available
04 - 09 Mar 2020 6D3N VCEURO 28 GEORGIA (EK) 6D EMIRATES 34,900 31 Available
25 - 30 Mar 2020 6D3N VCEURO 28 GEORGIA (EK) 6D EMIRATES 34,900 31 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ