เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
01 - 10 Apr 2020 10D7N VCEURO 27 MOROCCO 10D EK EMIRATES 48,888 31 Available
30 Apr - 09 May 2020 10D7N VCEURO 27 MOROCCO 10D EK EMIRATES 48,888 31 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCEURO 27 MOROCCO 10D EK
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 10

สุวรรณภูมิ บางพลี (ประเทศไทย)

วันที่ 2

สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-คาซาบลังก้า-ราบัต

วันที่ 3

ราบัต-ชมเมือง-เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส-เชฟชาอูน

วันที่ 4

เชฟชาอูน-เฟซ-ชมเมือง

วันที่ 5

เฟซ-อิเฟรน-แอร์ฟอร์ด-เมอร์ซูการ์

วันที่ 6

เมอร์ซูการ์-ขี่อูฐ-แอร์ฟอร์ด-ทินเฮียร์-วอซาเซท

วันที่ 7

วอซาเซท-ไอท์ เบน ฮาดดู-มาราเกช

วันที่ 8

มาราเกช-คาซาบลังก้า

วันที่ 9

คาซาบลังก้า-ดูไบ

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 48,888
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 48,888
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 48,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 33,888
พักเดี่ยว 8,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
31
Period
01 - 10 Apr 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email