เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
03 - 10 Mar 2020 8D5N VCEURO 25.3 Finland 8D QR QATAR 69,900 26 Available
30 Mar - 06 Apr 2020 8D5N VCEURO 25.3 Finland 8D QR QATAR 69,900 31 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCEURO 25.3 Finland 8D QR
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ-โดฮา - เฮงชิงกิ

วันที่ 2

เฮงชิงกิ - ชมเมือง      

วันที่ 3

เฮงชิงกิ-อิวาโล-ซาร์ริเซลก้า-หมู่บ้านอิกลู-แคคสลอตทาเนน

วันที่ 4

แคคสลอตทาเนน - โรวาเนียมิ

วันที่ 5

โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส - เคมิ

วันที่ 6

เคมิ-ICEBREAKER- เคมิ

วันที่ 7

เคมิ-เฮลชิงกิ

วันที่ 8

โดฮา - ประเทศไทย

Flights
QATAR
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 69,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 69,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 69,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 54,900
พักเดี่ยว 27,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 40,000
ที่ว่าง
26
Period
03 - 10 Mar 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email