เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
04 - 11 Feb 2020 8D5N VCEURO 25 ฟินแลนด์ ลัตเวีย ลิทัวเนีย เอสโตเนีย 4-11 ก.พ. TURKISH AIRLINES 39,999 21 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCEURO 25 ฟินแลนด์ ลัตเวีย ลิทัวเนีย เอสโตเนีย 4-11 ก.พ.
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - วิลนีอุส (ลิทัวเนีย)

วันที่ 2

วิลนีอุส- ชมเมือง

วันที่ 3

วิลนีอุส-ทราไก-ปราสาททราไก - เคานัส

วันที่ 4

เคานัส - ลัตเวีย - พระราชวังูนดาเล่ - ริก้า

วันที่ 5

ริก้า - ชิกุลด้า - ปราสาททูไรด้า - พาร์น - ทาลลินน์

วันที่ 6

ทาลลินน์ - ชมเมือง - เฮลชิงกิ

วันที่ 7

เฮลชิงกิ - ชมเมือง - ประเทศไทย

วันที่ 8

          ประเทศไทย

Flights
TURKISH AIRLINES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 39,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 39,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 39,999
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 24,999
พักเดี่ยว 9,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 39,999
ที่ว่าง
21
Period
04 - 11 Feb 2020
Download
  • แบนเนอร์
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email