เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
02 - 08 Apr 2020 7D4N VCEURO 24 Italy Swiss 7D (EK) EMIRATES 41,999 31 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCEURO 24 Italy Swiss 7D (EK)
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - มิลาน

วันที่ 2

มิลาน - แทซ - นั่งรถไฟเซอร์แมท - มองเทรอ

วันที่ 3

เจนีวา - โลซานน์

วันที่ 4

อินเทอร์ลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิต

วันที่ 5

นั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์ดินา - ทิราโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - มิลาน

วันที่ 6

มิลาน - กรุงเทพฯ

วันที่ 7

กรุงเทพ ฯ

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 41,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 0
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 41,999
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 26,999
พักเดี่ยว 8,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
31
Period
02 - 08 Apr 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email