เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
02 - 08 Apr 2020 7D4N VCEURO 24 Italy Swiss 7D (EK) EMIRATES 41,999 31 Available
03 - 09 Jun 2020 7D4N VCEURO 24 Italy Swiss 7D (EK) EMIRATES 41,999 31 Available
03 - 09 Jul 2020 7D4N VCEURO 24 Italy Swiss 7D (EK) EMIRATES 43,999 31 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ