เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
06 - 14 Feb 2020 9D6N VCEURO 23 ITALY SWISS 9D (dolomite) EMIRATES 48,888 31 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCEURO 23 ITALY SWISS 9D (dolomite)
Program Detail
วันที่ 1

สุวรรณภูมิ 

วันที่ 2

สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน

วันที่ 3

มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ

วันที่ 4

มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000

วันที่ 5

เจนีวา- โลซานน์ -เบิร์น - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขากริลเดอวัลเฟียส - อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก

วันที่ 6

แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ทะเลสาบโคโม่ - มิลาน

วันที่ 7

มิลาน - โบลซ่าโน่ - อุทยานยอดเขาโดโลไมท์

วันที่ 8

อิสระ - กรุงเทพฯ

วันที่ 9

กรุงเทพฯ

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 48,888
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 0
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 48,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 15,000
พักเดี่ยว 11,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
31
Period
06 - 14 Feb 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email