เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
04 - 13 Feb 2020 10D7N VCEURO 22 TURKEY 10 DAYS EMIRATES 29,900 31 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCEURO 22 TURKEY 10 DAYS
Program Detail
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

วันที่ 10

ประเทศไทย

วันที่ 2

ดูไบ– อิสตันบูล– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันที่ 3

อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-พระราชวังทอปกาปึ-ชานัคคาเล่

วันที่ 4

ชานัคคาเล่-ทรอย-ม้าไม้เมืองทรอย-อัซเคลปิออน-อิซเมียร์

วันที่ 5

เมืองโบราณเอฟิซุส-ร้านเสื้อหนัง-ปามุคคาเล่

วันที่ 6

ปามุคคาเล่-คอนย่า-คาราวานสไลน์-คัปปาโดเกีย-ชมระบำหน้าท้อง

วันที่ 7

คัปปาโดเกีย-นครใต้ดินคาร์ตัค-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานพรม-อังคาร่า

วันที่ 8

อังคาร่า-อิสตันบูล-สไปซ์มาร์เก็ต

วันที่ 9

อิสตันบูล-แกรนด์บาซ่า-ดูไบ-ประเทศไทย

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 29,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 0
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 29,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 14,900
พักเดี่ยว 9,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 20,000
ที่ว่าง
31
Period
04 - 13 Feb 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email