เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
05 - 11 Mar 2020 7D4N VCEURO 2.6 (EK) France Swiss Italy 7D EMIRATES 39,999 28 Available
02 - 08 Apr 2020 7D4N VCEURO 2.6 (EK) France Swiss Italy 7D EMIRATES 40,999 27 Available
30 Apr - 06 May 2020 7D4N VCEURO 2.6 (EK) France Swiss Italy 7D EMIRATES 41,999 31 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ