เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
02 - 08 Apr 2020 7D4N VCEURO 2.6 (EK) France Swiss Italy 7D EMIRATES 40,999 2 Available
30 Apr - 06 May 2020 7D4N VCEURO 2.6 (EK) France Swiss Italy 7D EMIRATES 41,999 5 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ