เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
07 - 16 Feb 2020 10D7N VCEURO 12.5 (EK) Scandinavia 10D ซองฟอยอร์ด EMIRATES 75,900 31 Available
13 - 22 Mar 2020 10D7N VCEURO 12.5 (EK) Scandinavia 10D ซองฟอยอร์ด EMIRATES 75,900 31 Available
30 Apr - 09 May 2020 10D7N VCEURO 12.5 (EK) Scandinavia 10D ซองฟอยอร์ด EMIRATES 75,900 31 Available
29 May - 07 Jun 2020 10D7N VCEURO 12.5 (EK) Scandinavia 10D ซองฟอยอร์ด EMIRATES 75,900 31 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ