เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
02 - 10 Apr 2020 9D6N VCEURO 10.7 Germany Aus Cz Salovac Hungary 9D EMIRATES 42,999 31 Available
05 - 13 Apr 2020 9D6N VCEURO 10.7 Germany Aus Cz Salovac Hungary 9D EMIRATES 42,999 31 Available
22 - 30 Apr 2020 9D6N VCEURO 10.7 Germany Aus Cz Salovac Hungary 9D EMIRATES 42,999 31 Available
29 Apr - 07 May 2020 9D6N VCEURO 10.7 Germany Aus Cz Salovac Hungary 9D EMIRATES 42,999 31 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCEURO 10.7 Germany Aus Cz Salovac Hungary 9D
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ-มิวนิค

วันที่ 2

มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค

วันที่ 3

ซาลบูร์ก - ฮอลสตัท - เชสกี้คลุมลอฟ

วันที่ 4

เชสกี้คลุมลอฟ –ปราก

วันที่ 5

ปราก - บาติสลาวา(สโลวาเกีย) – ช้อปปิ้ง OUTLET

วันที่ 6

เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุน - บูดาเปสต์

วันที่ 7

บูดาเปสต์

วันที่ 8

บูดาเปสต์ - กรุงเทพฯ

วันที่ 9

สนามบินสุวรรณภูมิ

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 42,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 0
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 42,999
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 27,999
พักเดี่ยว 9,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
31
Period
02 - 10 Apr 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email