เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
11 - 17 Mar 2020 7D4N VCEURO 10.5 (EK) Cz Austria Hungary 7D EMIRATES 35,900 31 Available
18 - 24 Mar 2020 7D4N VCEURO 10.5 (EK) Cz Austria Hungary 7D EMIRATES 35,900 29 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCEURO 10.5 (EK) Cz Austria Hungary 7D
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ

วันที่ 2

กรุงเทพฯ - บูดาเปสต์ - ชมเมือง - ล่องเรือ

วันที่ 3

บูดาเปสต์ - PARNDOF OUTLET - เวียนนา

วันที่ 4

เวียนนา - ฮอลสตัท - บูโดโจวิค

วันที่ 5

เชสกี้คลุมลอฟ - ปราก

วันที่ 6

ปราก - กรุงเทพฯ

วันที่ 7

สนามบินสุวรรณภูมิ

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 35,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 0
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 35,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 20,900
พักเดี่ยว 6,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
31
Period
11 - 17 Mar 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email