เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
18 - 23 Feb 2020 6D4N VCBENELUX003 6 วัน 4 คืน (BR) EVA AIR 39,999 25 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCBENELUX003 6 วัน 4 คืน (BR)
Program Detail
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อัมสเตอร์ดัม      

วันที่ 2

อัมสเตอร์ดัม - บูรจน์ (เบลเยี่ยม) - บรัสเซล

วันที่ 3

บรัสเซล - โคโลญจน์ - (เยอรมนี) - หมู่บ้านกีรย์ธอร์น

วันที่ 4

โคโลญจน์  - อัมสเตอร์ดัม - โวเลนดัม - อัมสเตอร์ดัม

วันที่ 5

อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลม - เทศกาลสวนดอกไม้ - อัมสเตอร์ดัม

วันที่ 6

สุวรรณภูมิ บางพลี (ประเทศไทย)

Flights
EVA AIR
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 39,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 0
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 39,999
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 24,999
พักเดี่ยว 8,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
25
Period
18 - 23 Feb 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email