เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
17 - 24 Mar 2020 8D5N VCBENELUX002 (Flower) D-B-N (EK) 8D EMIRATES 42,900 31 Available
20 - 27 Mar 2020 8D5N VCBENELUX002 (Flower) D-B-N (EK) 8D EMIRATES 42,900 23 Available
25 Mar - 01 Apr 2020 8D5N VCBENELUX002 (Flower) D-B-N (EK) 8D EMIRATES 42,900 20 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCBENELUX002 (Flower) D-B-N (EK) 8D
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

สนามบินสุวรรณภูมิ – แฟรงเฟิร์ท

วันที่ 3

ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - โคโลญจน์

วันที่ 4

โคโลญจน์ - บรัสเซล

วันที่ 5

บรูจส์ - บรัสเซล (เบลเยี่ยม)

วันที่ 6

บรูจส์ - อัมสเตอร์ดัม

วันที่ 7

อัมสเตอร์ดัม - สวนเคอเค่นฮอฟ - กรุงเทพฯ

วันที่ 8

สุวรรณภูมิ

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 42,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 0
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 42,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 27,900
พักเดี่ยว 8,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
31
Period
17 - 24 Mar 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email