เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
17 - 24 Mar 2020 8D5N VCBENELUX002 (Flower) D-B-N (EK) 8D EMIRATES 42,900 31 Available
20 - 27 Mar 2020 8D5N VCBENELUX002 (Flower) D-B-N (EK) 8D EMIRATES 42,900 19 Available
25 Mar - 01 Apr 2020 8D5N VCBENELUX002 (Flower) D-B-N (EK) 8D EMIRATES 42,900 18 Available
01 - 08 Apr 2020 8D5N VCBENELUX002 (Flower) D-B-N (EK) 8D EMIRATES 42,900 25 Available
28 Apr - 05 May 2020 8D5N VCBENELUX002 (Flower) D-B-N (EK) 8D EMIRATES 42,900 1 Available
01 - 08 May 2020 8D5N VCBENELUX002 (Flower) D-B-N (EK) 8D EMIRATES 42,900 0 Waitlist
03 - 10 May 2020 8D5N VCBENELUX002 (Flower) D-B-N (EK) 8D EMIRATES 42,900 23 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ