เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
03 - 11 Apr 2020 9D6N VCEURO30 (EK) Greece 9D Apr. EMIRATES 69,900 31 Available
24 Apr - 02 May 2020 9D6N VCEURO30 (EK) Greece 9D Apr. EMIRATES 69,900 31 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCEURO30 (EK) Greece 9D Apr.
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

สนามบินสุวรรณภูมิ - เอเธนส์ - แหลมซูเนี่ยน - เอเธนส์

วันที่ 3

เอเธนส์ - เกาะซานโตรินี่ - พระราอาทิตย์ตกที่เอีย

วันที่ 4

เกาะซานโตรินี่ - ฟิรา

วันที่ 5

เกาะซานโตรินี่ - เอเธนส์

วันที่ 6

เอเธนส์ - เดลฟี - เอเธนส์

วันที่ 7

เอเธนส์ - อะราโชวา - คอรินท์ - เอเธนส์

วันที่ 8

เอเธนส์ - ดูไบ

วันที่ 9

ประเทศไทย

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 69,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 0
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 69,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 54,900
พักเดี่ยว 15,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
31
Period
03 - 11 Apr 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email