เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
01 - 08 Apr 2020 8D5N VCEURO 18.1 (EK) Croatia 8D Apr-May EMIRATES 43,999 31 Available
14 - 21 Apr 2020 8D5N VCEURO 18.1 (EK) Croatia 8D Apr-May EMIRATES 43,999 31 Available
29 Apr - 06 May 2020 8D5N VCEURO 18.1 (EK) Croatia 8D Apr-May EMIRATES 43,999 29 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCEURO 18.1 (EK) Croatia 8D Apr-May
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพ ฯ 

วันที่ 2

กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - ซาแกร๊บ – โอพาเทียร์

วันที่ 3

ซาดาร์ - โทรกีร์ - สปริท - สตอน

วันที่ 4

สตอน - ดูบรอฟนิค - ซีเบนิค

วันที่ 5

ซีเบนิค - พลิตวิเซ่ - ซาแกร๊บ

วันที่ 6

ซาแกร๊บ

วันที่ 7

ซาแกร๊บ-กรุงเทพฯ

วันที่ 8

กรุงเทพฯ

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 43,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 0
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 43,999
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 28,999
พักเดี่ยว 9,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
31
Period
01 - 08 Apr 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email