เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
31 Jan - 09 Feb 2020 10D7N VCBENELUX 10D THAI AIRWAYS 112,900 25 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCBENELUX 10D
Program Detail
วันที่ 1

สุวรรณภูมิ-แฟรงค์เฟิร์ท       

วันที่ 10

สุวรรณภูมิ บางพลี (ประเทศไทย)

วันที่ 2

แฟรงค์เฟิร์ท-ไฮเดนเบิร์ก-โรงกลั่นไวน์-สตราสบูร์ก

วันที่ 3

สตราสบูร์ก-หมู่บ้านเอกิซไฮม์-กอลมาร์-หมู่บ้านริควีร์-สตราสบูร์ก

วันที่ 4

สตราสบูร์ก-ลักซ์เซมเบิร์ก-ดินองท์-บรัสเซล 

วันที่ 5

บรัสเซล-ชมเมือง-เกนต์-บรูจน์

วันที่ 6

บรูจน์-ชมเมือง-กรุงเฮก-อัมสเตอร์ดัม

วันที่ 7

อัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านซานส์สคันส์-โวเลนดัม-อัมสเตอร์ดัม

วันที่ 8

อัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกีธูร์น-โคโลญจน์

วันที่ 9

โคโลญจน์-แฟรงค์เฟิร์ท-ประเทศไทย

Flights
THAI AIRWAYS
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 112,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 0
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 103,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 90,900
พักเดี่ยว 20,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
25
Period
31 Jan - 09 Feb 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email