เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
25 Dec 2019 - 02 Jan 2020 9D6N VCEURO12.4 AURORA 9D EMIRATES 88,888 19 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCEURO12.4 AURORA 9D
Program Detail
Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 88,888
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 88,888
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 88,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 73,888
พักเดี่ยว 18,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
19
Period
25 Dec 2019 - 02 Jan 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email