เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
25 Dec 2019 - 02 Jan 2020 9D6N VCEURO12.4 AURORA 9D EMIRATES 88,888 25 Available
28 Dec 2019 - 05 Jan 2020 9D6N VCEURO12.4 AURORA 9D EMIRATES 88,888 31 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ