เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
27 Dec 2019 - 02 Jan 2020 7D4N VCEURO10 Poland 7D EMIRATES 54,999 31 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCEURO10 Poland 7D
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

สนามบินสุวรรณภูมิ - วอร์ซอ - โทรุน

วันที่ 3

โทรุน - พอชนัน - วรอตสวัฟ

วันที่ 4

คราคูฟ - พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ - เหมืองเกลือวิลิชก้า - คราคูฟ

วันที่ 5

คราคูฟ - ชมเมือง - วอร์ซอร์

วันที่ 6

วอร์ซอว์ - ดูไบ - ประเทศไทย

วันที่ 7

ประเทศไทย

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 54,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 0
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 52,999
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 39,999
พักเดี่ยว 12,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
31
Period
27 Dec 2019 - 02 Jan 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email