เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
30 Dec 2019 - 08 Jan 2020 10D7N VCEURO 4.3 EK Italy Swiss France 10 D(Jungfrau) EMIRATES 75,555 31 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCEURO 4.3 EK Italy Swiss France 10 D(Jungfrau)
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 10

สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

สนามบินสุวรรณภูมิ - โรม (อิตาลี) - มหาวิหารเซ็นปีเตอร์ - นครรัฐวาติกัน

วันที่ 3

โรม-ช้อปปิ้ง-ปิซ่า

วันที่ 4

ปิซ่า-เวนิส-เกาะเวนิส

วันที่ 5

เวนิส-มิลาน-FOX TOWN OUTLET อินเทอร์ลาเก้น

วันที่ 6

ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลูเซิร์น

วันที่ 7

ลูเซิร์น - ดีจอง (ฝรั่งเศส)

วันที่ 8

ดีจอง - ปารีส - ชมเมือง - พระราชวังแวร์ซายน์

วันที่ 9

ปารีส - กรุงเทพฯ

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 75,555
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 75,555
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 75,555
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 60,555
พักเดี่ยว 13,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
31
Period
30 Dec 2019 - 08 Jan 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email