เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
28 Dec 2019 - 05 Jan 2020 9D6N VCEURO 4.2 (EK) France Swiss Italy 9D(Jungfrau) upsidedown Paris1N EMIRATES 69,999 0 Waitlist
29 Dec 2019 - 06 Jan 2020 9D6N VCEURO 4.2 (EK) France Swiss Italy 9D(Jungfrau) upsidedown Paris1N EMIRATES 69,999 4 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Waitlist

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCEURO 4.2 (EK) France Swiss Italy 9D(Jungfrau) upsidedown Paris1N
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ

วันที่ 2

กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง

วันที่ 3

พระราชวังแวร์ซายส์ - ดิจอง (ฝรั่งเศส)

วันที่ 4

ดีจอง - ลูเซิรน์ - อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)

วันที่ 5

อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์ - FOX TOWN OUTLET (อิตาลี)

วันที่ 6

ลูเซิร์น - มิลาน (อิตาลี) - เวนิส (อิตาลี)

วันที่ 7

เวนิส - ปิซ่า (อิตาลี)

วันที่ 8

ปิซ่า - โรม (อิตาลี) - ดูไบ - กรุงเทพฯ

วันที่ 9

กรุงเทพฯ

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 69,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 69,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 69,999
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 54,999
พักเดี่ยว 12,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
0
Period
28 Dec 2019 - 05 Jan 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email