เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
28 Dec 2019 - 05 Jan 2020 9D6N VCEURO 4.2 (EK) France Swiss Italy 9D(Jungfrau) upsidedown Paris1N EMIRATES 69,999 27 Available
29 Dec 2019 - 06 Jan 2020 9D6N VCEURO 4.2 (EK) France Swiss Italy 9D(Jungfrau) upsidedown Paris1N EMIRATES 69,999 30 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ