เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
28 Dec 2019 - 04 Jan 2020 8D6N VCEURO 25.3 IceBreaker 8D EMIRATES 147,000 31 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCEURO 25.3 IceBreaker 8D
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - เฮงชิงกิ

วันที่ 2

เฮงชิงกิ -อิวาโล-ซาร์ริเซลก้า- หมู่บ้านอิกลูแคคสลอตทาเนน

วันที่ 3

แคคสลอตทาเนน - โรวาเนียมิ

วันที่ 4

โรวาเนียมิ-หมู่บ้านซานตาคลอส - เคมิ

วันที่ 5

เคมิ-ICEBREAKER- เคมิ

วันที่ 6

เคมิ-สโนว์โมบิล- เฮลชิงกิ

วันที่ 7

เฮลชิงกิ - ชมเมือง - ประเทศไทย

วันที่ 8

ประเทศไทย

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 147,000
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 0
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 143,000
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 132,000
พักเดี่ยว 27,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 40,000
ที่ว่าง
31
Period
28 Dec 2019 - 04 Jan 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email