เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
30 Dec 2019 - 05 Jan 2020 7D4N VCEURO 2.6 (EK) France Swiss Italy 7D EMIRATES 49,999 25 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCEURO 2.6 (EK) France Swiss Italy 7D
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพ

วันที่ 2

กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง

วันที่ 3

ปารีส-ดีจอง

วันที่ 4

กอลมาร์-แองเกิ้ลเบิร์ก

วันที่ 5

แองเกิ้ลเบิร์ก (OPTION)-ลูเซิร์น-ทะเลสาบโคโม่-มิลาน

วันที่ 6

มิลาน-กรุงเทพฯ

วันที่ 7

สนามบินสุวรรณภูมิ

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 49,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 49,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 49,999
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 34,999
พักเดี่ยว 8,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
25
Period
30 Dec 2019 - 05 Jan 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email