เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
27 Dec 2019 - 02 Jan 2020 7D4N VCEURO 11(EK) MONO SPAIN 7D EMIRATES 39,999 0 Waitlist
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Waitlist

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCEURO 11(EK) MONO SPAIN 7D
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ

วันที่ 2

กรุงเทพฯ - ดูไบ - บาเซโลน่า - ถนนลา รัมบลา

วันที่ 3

บาเซโลน่า - ซาราโกซ่า

วันที่ 4

ซาราโกซ่า - โทเลโด - มาดริด

วันที่ 5

มาดริด - เซโกเวีย - มาดริด

วันที่ 6

มาดริด - พระราชวังหลวง - พลาซ่ามายอร์

วันที่ 7

ดูไบ - กรุงเทพ ฯ

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 39,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 39,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 39,999
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 24,999
พักเดี่ยว 8,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
0
Period
27 Dec 2019 - 02 Jan 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email