เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
27 Dec 2019 - 04 Jan 2020 9D6N VCEURO 10.7 Germany Aus Cz Salovac Hungary 9D EMIRATES 57,999 7 Available
28 Dec 2019 - 05 Jan 2020 9D6N VCEURO 10.7 Germany Aus Cz Salovac Hungary 9D EMIRATES 57,999 3 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCEURO 10.7 Germany Aus Cz Salovac Hungary 9D
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ-มิวนิค

วันที่ 2

มิวนิค-ซาลบูร์ก-ฮอลสตัท-มิวนิค

วันที่ 3

มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค

วันที่ 4

เชสกี้คลุมลอฟ - ปราก

วันที่ 5

ปราก - บาติสลาวา(สโลวาเกีย)

วันที่ 6

บราติสลาวา - PARNDOF OUTLEET - พระราชวังเชิร์นบรุน - เวียนนา

วันที่ 7

เวียนนา - บูดาเปสต์

วันที่ 8

บูดาเปสต์ - กรุงเทพฯ

วันที่ 9

สนามบินสุวรรณภูมิ

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 57,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 57,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 57,999
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 42,999
พักเดี่ยว 10,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
7
Period
27 Dec 2019 - 04 Jan 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email