เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
29 Dec 2019 - 04 Jan 2020 7D4N VCBENELUX (EK) 7D EMIRATES 49,999 3 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCBENELUX (EK) 7D
Program Detail
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ       

วันที่ 2

มหานครปารีส

วันที่ 3

ปารีส - บรัสเซล (เบลเยี่ยม)

วันที่ 4

บรัสเซล  - โรมอนด์เอ้าเลท  - โคโลญจน์ (เยอรมนี)

วันที่ 5

โคโลญจน์ -  หมู่บ้านกีรย์ธอร์น - อัมสเตอร์ดัม(เนเธอร์แลนด์)

วันที่ 6

อัมสเตอร์ดัม - กรุงเทพ ฯ

วันที่ 7

สุวรรณภูมิ บางพลี (ประเทศไทย)

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 49,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 49,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 49,999
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 34,999
พักเดี่ยว 8,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
3
Period
29 Dec 2019 - 04 Jan 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email