เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
27 Dec 2019 - 02 Jan 2020 7D4N Euro8.2 Switzerland 7D (มิลานซูริค) EMIRATES 49,999 0 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
Euro8.2 Switzerland 7D (มิลานซูริค)
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน

วันที่ 3

มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ

วันที่ 4

 มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000

วันที่ 5

เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น

วันที่ 6

แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค

วันที่ 7

กรุงเทพ ฯ

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 49,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 49,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 49,999
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 34,999
พักเดี่ยว 9,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
0
Period
27 Dec 2019 - 02 Jan 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email