เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
06 - 11 Dec 2019 6D3N VCEURO 28 GEORGIA (EK) 6D EMIRATES 34,900 3 Available
13 - 18 Dec 2019 6D3N VCEURO 28 GEORGIA (EK) 6D EMIRATES 34,900 23 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ