เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
11 - 17 Apr 2020 7D4N VCEURO 6 (EK) Italy Austria Germany Swiss 7D EMIRATES 49,999 19 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCEURO 6 (EK) Italy Austria Germany Swiss 7D
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ 

วันที่ 2

กรุงเทพฯ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส – เวนิส

วันที่ 3

เวนิส – อินบรูคส์ – ซาลเบิร์ก

วันที่ 4

ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค

วันที่ 5

มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ทะเลสาบทิทิเช่

วันที่ 6

แองเกิลเบิร์ก – ลูเซิร์น – ซูริค – น้ำตกไรน์ – ดูไบ

วันที่ 7

ดูไบ – กรุงเทพ ฯ

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 49,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 0
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 49,999
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 34,999
พักเดี่ยว 12,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
19
Period
11 - 17 Apr 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email