เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
11 - 19 Apr 2020 9D6N VCEURO 4.5 EK Italy Swiss France 9 D(Jungfrau) EMIRATES 69,999 20 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCEURO 4.5 EK Italy Swiss France 9 D(Jungfrau)
Program Detail
วันที่ 1

          กรุงเทพฯ

วันที่ 2

โรม (อิตาลี)

วันที่ 3

ปิซ่า-เวนิส

วันที่ 4

เกาะเวนิส-มิลาน-ลูกาโน่

วันที่ 5

ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น

วันที่ 6

ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE - ดีจอง

วันที่ 7

ปารีส

วันที่ 8

ปารีส - ประเทศไทย

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 69,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 0
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 69,999
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 54,999
พักเดี่ยว 15,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
20
Period
11 - 19 Apr 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email