เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
11 - 19 Apr 2020 9D6N VCEURO 4.5 EK Italy Swiss France 9 D(Jungfrau) EMIRATES 69,999 18 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ