เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
09 - 16 Apr 2020 8D5N VCBENELUX002 (Flower) D-B-N (EK) 8D EMIRATES 52,900 25 Available
12 - 19 Apr 2020 8D5N VCBENELUX002 (Flower) D-B-N (EK) 8D EMIRATES 52,900 31 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCBENELUX002 (Flower) D-B-N (EK) 8D
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

สนามบินสุวรรณภูมิ – แฟรงเฟิร์ท

วันที่ 3

ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - โคโลญจน์

วันที่ 4

โคโลญจน์ - บรัสเซล

วันที่ 5

บรูจส์ - บรัสเซล (เบลเยี่ยม)

วันที่ 6

บรูจส์ - โวลเนดัม - อัมสเตอร์ดัม

วันที่ 7

อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกีร์ธิร์น - สวนเคอเค่นฮอฟ - ประเทศไทย

วันที่ 8

ประเทศไทย

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 52,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 0
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 52,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 37,900
พักเดี่ยว 11,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
25
Period
09 - 16 Apr 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email