เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
01 - 08 Oct 2019 8D6N EURO25 Baltic 8D AY FINNAIR 49,999 1 Available
24 - 31 Oct 2019 8D6N EURO25 Baltic 8D AY FINNAIR 49,999 9 Available
28 Oct - 04 Nov 2019 8D6N EURO25 Baltic 8D AY FINNAIR 49,999 30 Available
03 - 10 Nov 2019 8D6N EURO25 Baltic 8D AY FINNAIR 49,999 8 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ