เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
22 - 28 Nov 2019 7D EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D EMIRATES 33,999 22 Available
29 Nov - 05 Dec 2019 7D EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D EMIRATES 33,999 0 Waitlist
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D
Program Detail
Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 33,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 0
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 0
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 18,999
พักเดี่ยว 8,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
22
Period
22 - 28 Nov 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email