เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
22 - 28 Nov 2019 7D EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D EMIRATES 33,999 17 Available
29 Nov - 05 Dec 2019 7D EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D EMIRATES 33,999 0 Waitlist
03 - 09 Dec 2019 7D EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D EMIRATES 33,999 0 Waitlist
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ