เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
02 - 08 Oct 2019 7D4N VCEURO 6.2 (EK) Italy Austria German Swiss 7D เทศกาลเบียร์ EMIRATES 43,999 27 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ VC-Center เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VCEURO 6.2 (EK) Italy Austria German Swiss 7D เทศกาลเบียร์
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ

วันที่ 2

กรุงเทพฯ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส – เวนิส                               

วันที่ 3

เวนิส – อินบรูคส์ – ซาลเบิร์ก

วันที่ 4

ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค – เทศกาลเบียร์ OKTOBERFEST 2019

วันที่ 5

มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น

วันที่ 6

ลูเซิร์น – ซูริค – น้ำตกไรน์ – ดูไบ

วันที่ 7

ดูไบ – กรุงเทพ ฯ

Flights
EMIRATES
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 43,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 43,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 43,999
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 28,999
พักเดี่ยว 9,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
27
Period
02 - 08 Oct 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email